Contents 1. Pojęcie instrumentu finansowego i papieru wartościowego Uczestnicy rynku finansowego Rynek kapitałowy – czym jest i jak działa? Wszystkie sektory rynku finansowego – Komisja Nadzoru Finansowego UOKiK wszczął postępowanie na rynku paliw. Mocny spadek akcji Orlenu Czym różni się rynek pieniężny od kapitałowego? Drugim rodzajem są papiery dłużne, aContinue Reading